WIE ZIJN WIJ?

Zorg

We gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito. We toetsen de vaardigheden voor lezen, taal en rekenen.
Als uw kind beneden de normen scoort, starten wij een speciaal programma om achterstanden weg te nemen.

Scoort uw kind boven de normen, dan wordt een speciaal programma gestart om uw kind op zijn of haar eigen niveau te laten functioneren. Wij beschikken over materialen voor differentiatie op reken-, taal- en leesgebied.

Weer Samen Naar School
Het doel van WSNS (Weer Samen Naar School) is zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven op een gewone basisschool.
Onze school werkt samen met andere scholen uit Culemborg en omstreken in Samverkan. Zo kunnen we extra zorg en aandacht geven aan leerlingen die problemen ervaren met het normale onderwijs. In Samverkan werken zeventien basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs samen.

Speciale zorg
Als de zorg op onze school niet toereikend is, kan uw kind op onze school ambulante begeleiding krijgen van deskundigen.