WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

Missie en visie


Onze visie
Wij geloven dat de mogelijkheden van kinderen onbegrensd zijn. Wij hebben vertrouwen in het eigen kunnen, de
drijfveren en de kracht van elk kind. Wij geven kinderen de ruimte en de kansen om hun mogelijkheden ten volle te benutten. Wij weten dat goed luisteren en kijken kinderen helpt te groeien en te ontwikkelen. Ons Daltonconcept, gebaseerd op de kernwaarden samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie, helpt een omgeving te creëren waarbinnen kinderen zichzelf kunnen ontdekken.


Onze missie
Vanuit onze overtuiging dat elk kind zoveel meer kan gaan we samen op zoek naar de talenten en drijfveren van de kinderen. Ons vertrekpunt is goed reken- en taalonderwijs. Onderweg leren de kinderen bewuste keuzes te maken door zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Bij ons op school ervaren kinderen dat we samen zo veel meer kunnen. Zo hebben de kinderen aan het eind van groep 8 voldoende bagage om met zelfvertrouwen de volgende stap te maken.


Hoe we dat doen
Veilig en welkom: Wij staan er voor dat de kinderen zich veilig en welkom voelen op onze school. We zijn dan
ook trots op ons sterk pedagogische beleid en ons actieve anti-pest beleid.

 

Basis op orde: Goed taal- en rekenonderwijs is voor ons de kern van ons onderwijs met extra aandacht voor
woordenschatonderwijs. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden
waarmee leerlingen zich in de veranderende maatschappij goed staande kunnen houden. Dit doen we door
middel van onder andere de Daltonacademie. Leerlingen kunnen hierin 'levensecht’ en ‘allround’ leren en hun
talenten ontdekken en ontwikkelen. De profielen waarin zij zich binnen de Daltonacademie verder kunnen
ontwikkelen zijn sport, kunst/cultuur en natuur/techniek. Om dit te kunnen bereiken hebben we 3 verlengde
schooldagen per week.

 

Zelfverantwoordelijke leerlingen: Wij helpen leerlingen zelfstandig te worden door duidelijke afspraken te maken
in de vorm van bijvoorbeeld het verantwoordelijkheidscontract, de weektaak, persoonlijke leerdoelen, een
plekje in de leerlingenraad of een functie in de ruilwinkel. Hierdoor stellen we de leerlingen in staat om het eigen
leerproces te plannen.

 

Enthousiast professioneel team: Als team beschikken we over expertise in het begeleiden van leerlingen in
zelfstandig leren. We ontwikkelen nog dagelijks onze professionaliteit en kennis. Door onze tijd en ons
enthousiasme hebben we in de afgelopen jaren al mooie ontwikkelingen waargemaakt. We stralen samen met
leerlingen uit hoe trots we zijn op de school.

 

Ouderbetrokkenheid: De ouderbetrokkenheid en –tevredenheid is hoog. Ouders zijn meer en meer onze
ambassadeur.


Iedereen is welkom, ontdek je talent!