Onderwijs

Dalton

Wat is Daltononderwijs?

Het Daltononderwijs is in de 20e eeuw ontwikkeld door de pedagoge Helen Parkhurst in het Amerikaanse stadje Dalton. Zij gaf les aan één klas met kinderen van verschillende leeftijd en achtergrond en ontwikkelde zo haar eigen aanpak. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken staan hierin centraal. Tegenwoordig kent Nederland 250 Daltonbasisscholen.

Anders dan bij onderwijsvormen als Jenaplan of Montessori zit je kind in een groep met alleen leeftijdsgenoten. Wel wordt er veel samengewerkt door kinderen uit verschillende groepen. Op een kleine school als de onze kennen daardoor bijna alle kinderen elkaar.

Een school kan zichzelf niet zomaar een Daltonschool noemen, maar werkt in een periode van circa vijf jaar naar de certificatie toe. Daarna wordt de school regelmatig bezocht door de Nederlandse Daltonvereniging om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. Daltonschool Culemborg is sinds 1998 een Daltonschool.

 

Hoe werkt dat in de praktijk?

Om eigen verantwoordelijkheid te leren dragen werken de kinderen aan taken. In de kleutergroepen met 1-2 (knutsel)werkjes per week, in de hogere groepen met een weektaak. Wat er gedaan moet worden staat vast, maar je kind plant zelf wanneer hij het doet. Zo kan hij in zijn eigen tempo werken en is er ook ruimte voor extra stof of juist extra begeleiding. Kort samengevat komt het er op neer dat je kind leert dat het voor zichzelf werkt en niet voor de meester of juf.

Samenwerken doen de kinderen op veel manieren. In groepjes, met één ander kind of met leerlingen uit een hogere of lagere groep. Ook wordt er veel in de kring gedaan en in projecten gewerkt. Op die manier leren ze niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. En je kind leert met verschillen omgaan, want niet iedereen is hetzelfde.

De zelfstandigheid binnen het Daltononderwijs zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkhoeken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Buiten de klas zijn er werkhoeken. In de kleutergroepen vind je bouwhoeken en poppenhoeken, maar ook een waterspeelplaats. Voor de bovenbouw is er een natuurontdekhoek. Computers bevinden zich zowel in de klas als daarbuiten.