Onderwijs

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol op Daltonschool Culemborg. Zij praten, denken, organiseren en helpen op allerlei manieren mee. Mede daardoor zijn veel zaken die niet direct met het lesgeven te maken hebben, goed geregeld.

De contacten met het schoolteam zijn goed, de leerkrachten zijn toegankelijk en het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken als er iets met je kind is.


Waarom ouders blij zijn met onze school

Tijdens een ouderavond vroegen wij onze ouders waarom zij nog steeds blij zijn met onze school. Dit zijn de resultaten:

 • Het kind staat centraal
 • De sfeer is veilig en goed
 • Het voelt er als familie en je voelt je er snel thuis
 • Onze kinderen gaan graag naar de Daltonacademie
 • Veel aandacht voor kinderen en ouders
 • Je mag je kind t/m groep 8 binnen brengen, hierdoor is er goed contact met de leerkracht en weet je als ouder waar je kind op school mee bezig is
 • Er heerst rust en het voelt er vertrouwd
 • Er is niet alleen aandacht voor leren, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling
 • Lieve meesters en juffen
 • Het is kleinschalig, kleine groepen
 • Mooi schoolgebouw
 • Stabiel, slagvaardig en deskundig team
 • De lesstof wordt goed aangeboden
 • Het Daltonsysteem bevalt ons erg goed
 • De kinderen worden hier ‘wereldburger”
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt
 • Je mag hier jezelf zijn