Actueel

Veel ideeën voor het project "Trots op onze school"

Afgelopen weken hebben heel veel kinderen, ouders enleerkrachten nagedacht over hoe we de school nog leuker,gezelliger en mooier kunnen maken. Wij willen jullieallemaal bedanken voor de ingeleverde ideeën. Ditschooljaar gaan we aan de slag met de uitwerk
lees meer

Met de Dalton-principes als basis is Daltonschool Culemborg een openbare school waar kinderen dagelijks uitstekend taal- en rekenonderwijs krijgen. Daarnaast worden de leerlingen uitgedaagd hun talenten te ontdekken om ze vervolgens in een gekozen domein te benutten. lees meer